Beoordeel deze pagina
7/10 (1)
Bedankt voor uw beoordeling

Koopsubsidie

Bijgewerkt op Wednesday 12 February 2020

De Koopsubsidie, of Eigenwoningbijdrage, was een regeling voor een maandelijkse bijdrage van de overheid voor het bevorderen van eigenwoningbezit. De regeling is inmiddels gesloten, tenzij u al deelneemt aan de regeling. In dat geval kunt u een vervolgaanvraag indienen voor de volgende periode van vijf jaar. Er zijn echter ook nog andere regelingen, vanuit andere instellingen dan de overheid, die u kunnen helpen bij het kopen van een woning.

Snel naar:


Wat is Koopsubsidie?

Zoals hierboven gezegd was de Koopsubsidie een regeling vanuit de overheid. Starters konden een maandelijks bedrag ontvangen om de hypotheekaflossing van te kunnen betalen als ze een huis kochten. De regeling is in 2010 afgeschaft en er bestaan vooralsnog geen nieuwe plannen om de regeling weer in te stellen. Het is wel mogelijk om, als u al gebruik maakt van de koopsubsidieregeling, een vervolgaanvraag in te dienen.

Vijfjaartoets bij Koopsubsidieregeling

Elke vijf jaar wordt er gecontroleerd of u nog recht heeft op de Koopsubsidie. U moet hiervoor wel voor de peildatum een vervolgaanvraag indienen. Ook als u waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor voortzetting van de koopsubsidie, moet u toch de aanvraag indienen. Hierdoor kunt u, zelfs als u deze periode geen Koopsubsidie krijgt, wellicht de periode erna wel weer de maandelijkse bijdrage ontvangen. Dit heet het terugkeerrecht.

Hoogte van de Koopsubsidie

De hoogte van de Koopsubsidie wordt bepaald op basis van de volgende gegevens:

 • Toetsinkomen
 • Vermogen
 • Koopsom
 • Hypotheeklening (met een rentevaste periode van 10 of 15 jaar)
 • Leeftijd

Hoe hoger uw inkomen hoe lager de Koopsubsidie zal zijn. Er is geen maximum inkomen voor de regeling maar omdat er ook wordt gekeken naar het bedrag dat u leent voor uw hypotheek, kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor de Koopsubsidie. Het is bovendien verplicht om een hypotheek met NHG af te sluiten om gebruik te kunnen maken van Koopsubsidie.

Overige regelingen

Er zijn veel verschillende regelingen mogelijk bij het kopen van een woning. Deze kunnen allemaal worden ingepast in de Startershypotheek.

De onderstaande regelingen zijn allemaal beschikbaar:

 • Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ);
 • DuoKoop;
 • Duurzaamheidslening;
 • Erfpacht;
 • Grondvermogen;
 • KoopComfort;
 • KoopGarant;
 • Kopen met Korting;
 • Koop Goedkoop;
 • Koopzeker;
 • Kopen naar wens;
 • 5% Kortingsregeling;
 • 10% Kortingsregeling;
 • Maatschappelijk Gebonden Eigendom;
 • Maatschappelijk Verantwoord Eigendom;
 • Sociale Koop;
 • Starterslening;
 • Start met korting.

Bovenstaande koopsubsidies kunnen allemaal ingepast worden binnen een startershypotheek. Door deze verschillende regelingen kunt u het huis kopen, wat eerst misschien onbereikbaar was.

Koopsubsidie voor energiebesparing

Het kabinet stimuleert energiebesparing door afspraken te maken met branches. Huiseigenaren kunnen goedkoop geld lenen voor bijvoorbeeld dubbele ramen of vloerisolatie. Verhuurders in de sociale huursector kunnen ook subsidie aanvragen om energiebesparende maatregelen te nemen.

Efficiënter energiegebruik bevorderen

De Rijksoverheid heeft met verschillende partijen, zoals de industrie, afspraken gemaakt over energiebesparing. De belangrijkste afspraken op een rij:

 • Het energieverbruik in de industrie moet omlaag, bijvoorbeeld door efficiënter te produceren en restwarmte te benutten.
 • De tuinbouwsector verbouwt energiezuiniger groente en fruit via Het Nieuwe Telen. Nieuwe kassen zijn vanaf 2020 klimaatneutraal. Dat is een van de ambities uit de Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014-2020.
 • ICT-bedrijven gaan efficiënter om met energie, met als doel 50% energiebesparing in de ICT-sector in 2030.

Energiebesparing in woningen en gebouwen

Het kabinet wil woningen en gebouwen (zoals scholen, winkels en kantoren) energiezuiniger maken. De afgelopen jaren heeft het Rijk hiervoor afspraken gemaakt met allerlei organisaties. Ook zijn maatregelen afgekondigd. Die zijn voor een deel al in gang gezet.

Een overzicht:

Goedkoop geld lenen voor energiebesparende maatregelen

Huiseigenaren kunnen sinds 21 januari 2014 een goedkope lening afsluiten om energiebesparende maatregelen te nemen in hun woning, zoals dubbele ramen of vloerisolatie. Deze 'energiebespaarlening' kunnen ze aanvragen bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Dit is een maatregel uit het Energieakkoord.

Bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger maken

Elk jaar worden 300.000 bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger gemaakt. Rijk en branche-organisaties (bouw-, installatie- en energiesector) hebben dit afgesproken in het convenant Energiebesparing bestaande woningen en gebouwen (Meer met minder).

Strengere energie-eisen nieuwbouwwoningen

Nieuwbouw moet vanaf 2020 (bijna) energieneutraal zijn. Energieneutraal wil zeggen dat een gebouw evenveel energie opwekt als verbruikt. Om dit te bereiken wordt de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) geleidelijk verlaagd - hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. In 2015 moesten alle nieuwe gebouwen al de helft minder energie verbruiken dan in 2007. Nieuwe overheidsgebouwen zijn al vanaf eind 2018 bijna energieneutraal. Rijk, bouwsector en woningsector hebben dit afgesproken in het Lente-akkoord Energiebesparing in de nieuwbouw.

Veelgestelde vragen

Wat is Koopsubsidie?

Koopsubsidie was een overheidsregeling voor starters die bestond uit een maandelijkse bijdrage om de hypotheeklasten te dragen.

Bestaat Koopsubsidie nog?

Koopsubsidie is in 2010 afgeschaft. Als u al gebruik maakt van de regeling, komt u wellicht wel in aanmerking voor een voortzetting en is het van belang dat u een vervolgaanvraag indient.

Kom ik in aanmerking voor Koopsubsidie?

U komt alleen nog in aanmerking voor de Koopsubsidie als u hier al gebruik van maakt. De hoogte wordt vervolgens bepaalt aan de hand van gegevens over onder andere inkomen en hypotheek.

Wat is de vijfjarentoets?

Na vijf jaar wordt bepaald of u nog steeds in aanmerking komt voor de Koopsubsidie. U moet hier wel zelf een vervolgaanvraag voor indienen. Ook als u de komende periode niet in aanmerking komt, kunt u de periode erna wel weer de Koopsubsidie ontvangen mits u elke vijf jaar een vervolgaanvraag heeft ingediend.

Zijn er nog andere regelingen naast de Koopsubsidie?

Er zijn veel andere regelingen voor subsidies, met name voor starters. Daarnaast kunt u ook subsidie ontvangen voor energiebesparende maatregelen in uw woning.

Laat u goed adviseren

Laat u goed adviseren over de mogelijkheden tot een hypotheek. Zo maakt u een goede keuze en kunt up profiteren van de meest voordelige mogelijkheden.

Maak gebruik van onze 280 experts
 • Wij opereren landelijk. Dus altijd in de buurt
 • Wij zijn 100% onafhankelijk
 • De eerste analyse is gratis en vrijblijvend

200.000+ Klanten geadviseerd

Wij zijn een landelijk werkende organisatie. Dit betekent dat waar u ook woont, onze adviseurs hebben altijd een kantoor bij u in de buurt. De adviseurs komen ook graag bij u aan huis voor een vrijblijvend en kosteloos eerste gesprek. Zo kunnen wij zonder dure huisvestigingskosten, de klant tegen een lager tarief een persoonlijke service bieden.

Ruim 280 ervaren hypotheekadviseurs staan klaar om u binnen enkele dagen van maatwerk advies te voorzien. Uw eigen adviseur begeleidt voor u het gehele traject van begin tot eind.

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?